O PSYCHOTERAPII

Wiem, że często ludziom jest trudno w związkach. Bycie w parze jest pociągające i daje wiele szans na spełnienie potrzeb. Z drugiej strony budzi różne negatywne odczucia, które często mogą Cię przerastać. Dzieje się tak zwłaszcza, jeśli rodzice nie zapewnili odpowiedniego wzoru bycia w parze. To kwestia uczenia się. Można w czasie psychoterapii uczyć się nowych sposobów bycia w relacji.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psychologiem, absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1999)

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Jestem psychoterapeutą, certyfikowanym Analitykiem Grupowym, członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Ukończyłem szkolenie w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DOŚWIADCZENIE

Pomagam korzystając z bogatego 15-letniego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz par. Pracowałem w: Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Szpitala Bielańskiego, Ośrodku Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz Oddziale Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Obecnie od wielu lat pracuję w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Od wielu lat współpracując z różnymi ośrodkami prowadzę także praktykę prywatną. Dbam o to, by moje doświadczenie było oparte na wiedzy. Oprócz szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, podejmowałem szkolenia w: Laboratorium Psychoedukacji, Polskim Instytucie Ericksonowskim, oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Współpracowałem także z wieloma superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towrzystwa Psychoanalitycznego.

FORMY POMOCY

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, psychoterapię par oraz warsztaty.

O PSYCHOTERAPII

Psychoterapia indywidualna to sposób na to, by pomóc sobie w rozumieniu tego, co się z Tobą dzieje. Według mnie najważniejsza jest ciekawość, jaką osoby zgłaszające się mają w sobie, by wspólnie badać to, co sprawia trudność. Jeśli nie rozumiesz swoich reakcji, myśli, zachowań, a chciałbyś, to już bardzo dużo. Chęć zrozumienia tego, kim się jest, daje szansę na zmianę. Zapraszam.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psycholożką. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Odbyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowanym przy PTPP. Obecnie uczestniczę w szkoleniu podyplomowym w ramach PTPP. Jestem również członkiem kilku cyklicznych grup seminaryjnych, które poszerzają moją wiedzę teoretyczną i kliniczną z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaję superwizji u psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w następujących placówkach: w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy oraz w różnych klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Do 2014 roku byłam zatrudniona w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Prowadziłam tam konsultacje indywidualne oraz psychoterapię indywidualną w Poradni Leczenia Nerwic oraz psychoterapię grupową w ramach oddziału dziennego. Przez kilka lat pracowałam również w Instytucie Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości Inzpiro. Pracuję w podejściu psychoanalitycznym, które jest moją pasją.

FORMY POMOCY

Zajmuję się konsultacjami indywidualnymi oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych. I also work in English with adults.

Karolina Pniewska (Mokotów)

O PSYCHOTERAPII

Niewyrażone i niezrozumiane cierpienie może trwać bez końca. Psychoterapia stwarza warunki do rozumienia i wyrażania tych emocji. Dzięki temu można zobaczyć siebie w szerszym kontekście i przerwać destrukcyjne wzorce, którym ulegamy w naszych związkach, relacjach z przyjaciółmi czy w pracy.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psycholożką i socjolożką. Oba kierunki studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim.

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 244). Czteroletnie szkolenie terapeutyczne odbyłam w Studium Terapii Rodzinnej Stowarzyszenia OPTA. Od kilku lat uczestniczę w seminariach poświęconych psychoanalitycznej psychoterapii par prowadzonych przez specjalistów z Kliniki Tavistock w Wielkiej Brytanii i jestem aktywnie zaangażowana w rozwijanie i promowanie takiego sposobu pracy w Polsce (www.psychoterapeucipar.pl). Jestem również studentką Studium Psychoterapii Analitycznej. Regularnie uczestniczę w seminariach i konferencjach psychoterapeutycznych - zarówno jako słuchaczka, jak i prelegentka. Moja praca podlega regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPP i PTA.

DOŚWIADCZENIE

Od 2004 roku zajmuję się różnymi formami pomocy psychologicznej. Zaczynałam od pracy o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym w Stowarzyszeniu Wszechstronnego Rozwoju PUENTA, którego byłam współzałożycielką. Przez kilka lat związana byłam z międzynarodową korporacją, w której zajmowałam się rekrutacją i rozwojem pracowników. Od 2009 roku zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz psychoterapią par i rodzin. Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, Poradni Centrum - Ja, Szpitalu Nowowiejskim oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Pracuję w podejściu psychoanalitycznym.

FORMY POMOCY

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin.

O PSYCHOTERAPII

Psychoterapia jest podróżą w głąb siebie. To wspólna droga, podczas, której mogę Ci pomóc poznać i zrozumieć siebie. W bezpiecznych warunkach możesz doświadczyć ulgi od obciążających Cię uczuć, możesz odzyskać nadzieję na wyjście z trudności. Terapia pomogą w budowaniu bliższych relacji i w bardziej twórczym korzystaniu z własnych potencjałów.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Lubelskim.

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Odbyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowanym przy PTPP. Uczestniczę w podyplomowych seminariach klinicznych pogłębiających moją wiedzę o ludzkiej psychice. Swoją pracę superwizuję u Psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie kliniczne zdobyłam w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof.Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie pracując na Oddziale leczenia Zaburzeń Nerwicowych, oraz w Ośrodku Psychoterapii, gdzie prowadziłam konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych. Przez kilka lat pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie, w Instytucie Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości oraz w Klinice psychologiczno-psychiatrycznej Psychomedic. Pracuję w podejściu Psychoanalitycznym.

FORMY POMOCY

Konsultacje i psychoterapia indywidualna osób dorosłych.

Ewa Szczygielska
O PSYCHOTERAPII

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim drogą do zmiany, możliwością, by poradzić sobie ze stanem cierpienia, poczuciem impasu w związku, pracy, rozwoju osobistym. Przyglądanie się sobie, poznawanie swoich wzorców relacji, badanie znaczących doświadczeń życiowych i nadawanie im znaczenia dają możliwość modyfikacji niekorzystnych schematów emocjonalnych i tworzą przestrzeń dla innych życiowych wyborów.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psychologiem, ukończyłam specjalizację z psychoterapii na Wydziale Psychologii Uwniwersytetu Warszawskiego (2000).

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Ukończyłam 4,5-letnie szkolenie w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoje kompetencje pracy psychodynamicznej i  psychoanalitycznej rozwijam poprzez uczestnictwo w konferencjach oraz grupach seminaryjnych. Współpracuję z superwizorami z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

DOŚWIADCZENIE

Mam 15-letnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej. Pracowałam w warszawskich ośrodkach: Poradni Rodzinnej przy Centrum Odwykowym, Poradni Przeciwdziałania Przemocy, Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii "Poza Iluzją" oraz w Centrum Terapii Dialog. Prowadziłam psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną, grupową oraz warsztaty umiejętności społecznych. Przez 10 lat prowadziłam zajęcia z zakresu praktyki psychoterapii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS) w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe rozwijałam również poprzez staże kliniczne na Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziałach: Diagnostyczno-Terapeutycznym, Zapobiegania Nawrotom, w Klinice Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Nerwic.

FORMY POMOCY

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par i małżeństw.

Julia Amarowicz-Pietrasiewicz

O PSYCHOTERAPII

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem z drugą osobą w ważnym momencie Jej życia. W momencie, gdy może brakować sił, energii, ale gdy jest potrzeba oraz chęć do refleksji i rozmowy. Zapraszam dzieci, młodzież oraz dorosłych na psychoterapię indywidualną.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem psychologiem, ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku.

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w ośrodku MABOR rekomendowane przez Polskie towarzystwo Psychologiczne (w 2009 r). Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie.

Regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną. Szkolę się w zakresie diagnozy i pomocy terapeutycznej kierowanej zarówno do dzieci, jak i do dorosłych.

Jestem trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zdobywałam w dwóch specjalistycznych poradniach w Warszawie (Poradnia OPTA oraz Poradnia TOP), w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy MCNiR oraz w NZOZ Centrum Terapii Dialog. Specjalizuję się w indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracuję również z osobami dorosłymi – prowadzę psychoterapię indywidualną. W zawodzie psychologa - psychoterapeuty pracuję od 2003 roku. 

Ważną częścią mojego doświadczenia zawodowo było prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci, warsztatów dla rodziców oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie OPTA, Stowarzyszenie Bliżej Dziecka, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Odbyłam staż w Oddziale Dziennym III Kliniki oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Prowadzę również warsztaty dla psychologów pracujących z dziećmi i rodzicami.

FORMY POMOCY

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży  

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Konsultacje wychowawcze

Marta Rusek

O PSYCHOTERAPII

Psychoterapię mogę porównać do wspólnej wyprawy w nieznane – schodzimy z utartego szlaku, by odkrywać nowe drogi, inne perspektywy na swoje życie, związki czy pracę. Nadając nowe znaczenie starym doświadczeniom otwieramy się na zmianę oraz świadome życie i wybory.

WYKSZTAŁCENIE

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej i jestem specjalistką psychologiem klinicznym dzieci i młodzieży. Ukończyłam Studium Doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej.

SZKOLENIE TERAPEUTYCZNE

Odbyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Obecnie uczestniczę w szkoleniu z psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej.

DOŚWIADCZENIE

Swoje pierwsze kroki w psychologii stawiałam jako wykładowca akademicki na wyższej uczelni Abo Akademi w Finlandii. Od 2009 roku zajmuję się pracą z pacjentami i ich rodzinami. Pracowałam jako psycholog kliniczny w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś od 2011 roku również jako psychoterapeutką w prywatnym gabinecie. Jestem współzałożycielką fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii. Jestem certyfikowanym psychoonkologiem. Od wielu lat prowadzę warsztaty dla chorych i ich bliskich oraz szkolenia dla personelu medycznego, wolontariuszy oraz nauczycieli. Jestem również wykładowcą akademickim.

FORMY POMOCY

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży (od 12 roku życia).

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na używanie plików cookie Więcej informacji

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu będziesz korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies.

Zamknij