Warsztaty

WARSZTATY „INDYWIDUALNA PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIECKIEM W KRYZYSACH RODZINNYCH I ROZWOJOWYCH”

Praca z dziećmi różni się od pracy z dorosłymi – przede wszystkim dlatego, że dziecko nie podejmuje terapii samo. Najczęściej zostaje skierowane na terapię przez osobę dorosłą – rodzica lub lekarza.

To oznacza, że dziecko nie powie o swoich kłopotach wprost, a na wiele ważnych kwestii nie ma wpływu. Mierzy się z różnymi zmianami związanymi z własnym rozwojem, ale też z historią i doświadczeniami swojej rodziny.


Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi
organizujemy dla psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku 6-12 lat dwudniowe szkolenie.

Dotyczy ono prowadzenia indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi, w tym: 

 • diagnozowania potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego trudnych doświadczeń rodzinnych, jak: rozstanie rodziców, choroba alkoholowa, śmierć lub choroba bliskiej osoby,

 • specyfiki pracy z dzieckiem, w tym współpracy z rodzicami,

 • planowania adekwatnych działań terapeutycznych.

W trakcie szkolenia pracujemy też nad odnawianiem zasobów terapeutów. Wiemy, jak ta praca bywa wyczerpująca, a z drugiej strony – twórcza i ciekawa.

W sprawach organizacyjnych skontaktuj się z Julią Amarowicz-Pietrasiewicz.

WARSZTATY PT. „RODZICE SIĘ ROZWODZĄ – INDYWIDUALNA I GRUPOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI. JAK POMÓC DZIECIOM, JAK POMÓC RODZICOM?”

Dla psychologów i pedagogów organizujemy dwudniowe warsztaty poświęcone pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, które pochodzą z rozbitych rodzin.

Jeśli planujesz pracę z dziećmi, których rodzice się rozstają, zapewne zastanawiasz się nad poniższymi kwestiami.

 • Jak mogę pomóc dziecku, którego rodzice rozstają się? Jakie są jego potrzeby? 

 • Jaką formę pomocy mogę zaoferować? O czym mam pamiętać podczas indywidualnych spotkań? Kiedy pomocna jest pomoc grupowa?

 • Jak mam współpracować z rodzicami? Co mogę im zaoferować?

Podczas warsztatów omawiamy:

 • sytuację dziecka podczas rozstania rodziców – jego emocje, myśli i zachowania, a także role, których się podejmuje,

 • czynniki leczące w terapii indywidualnej i grupowej,

 • przykładowe techniki pracy z dziećmi przydatne w pracy indywidualnej oraz grupowej,

 • metodę pracy opierającą się na równoległej pracy terapeutycznej dziecka oraz jego rodziców.

W sprawach organizacyjnych skontaktuj się z Julią Amarowicz-Pietrasiewicz.

WARSZTATY PT. „TECHNIKI PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆMI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM”

To dwudniowe szkolenie organizujemy dla psychologów i pedagogów, aby wzbogacić ich warsztat pracy w terapii indywidualnej lub grupowej dla dzieci z różnymi
problemami emocjonalnymi.

Kładziemy nacisk na rozumienie przeżyć i potrzeb dziecka oraz stwarzanie szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło.

Treści zaprezentowane podczas szkolenia przydadzą się zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Uczestnicy poznają różne techniki pracy, które mogą zastosować w poradniach, ośrodkach terapeutycznych i innych instytucjach pomagających dzieciom, uwzględniając sytuację rodzinną dziecka.

Na szkoleniu będziemy aktywnie zajmować się odpowiedziami na poniższe pytania.

 • Co mogę zaproponować swojemu młodemu pacjentowi?

 • Jaka forma pracy jest adekwatna podczas początkowych sesji, a co mogę zaproponować kończąc terapię?

 • Jak dziecko może skorzystać z tego, co mu proponuję?

 • Kiedy i na ile pracować dyrektywnie?

 • Co to znaczy „podążać za dzieckiem”?

 • Co mogę zaoferować w miejscu, w którym pracuję?

W sprawach organizacyjnych skontaktuj się z Julią Amarowicz-Pietrasiewicz.