Blog

WARSZTATY „INDYWIDUALNA PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIECKIEM W KRYZYSACH RODZINNYCH I ROZWOJOWYCH”

Praca z dziećmi różni się od pracy z dorosłymi – przede wszystkim dlatego, że dziecko nie podejmuje terapii samo. Najczęściej zostaje skierowane na terapię przez osobę dorosłą – rodzica lub lekarza.

To oznacza, że dziecko nie powie o swoich kłopotach wprost, a na wiele ważnych kwestii nie ma wpływu. Mierzy się z różnymi zmianami związanymi z własnym rozwojem, ale też z historią i doświadczeniami swojej rodziny.


Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi
organizujemy dla psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku 6-12 lat dwudniowe szkolenie.

Dotyczy ono prowadzenia indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi, w tym: 

  • diagnozowania potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego trudnych doświadczeń rodzinnych, jak: rozstanie rodziców, choroba alkoholowa, śmierć lub choroba bliskiej osoby,

  • specyfiki pracy z dzieckiem, w tym współpracy z rodzicami,

  • planowania adekwatnych działań terapeutycznych.

W trakcie szkolenia pracujemy też nad odnawianiem zasobów terapeutów. Wiemy, jak ta praca bywa wyczerpująca, a z drugiej strony – twórcza i ciekawa.

W sprawach organizacyjnych skontaktuj się z Julią Amarowicz-Pietrasiewicz.