Blog

WARSZTATY PT. „TECHNIKI PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆMI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM”

To dwudniowe szkolenie organizujemy dla psychologów i pedagogów, aby wzbogacić ich warsztat pracy w terapii indywidualnej lub grupowej dla dzieci z różnymi
problemami emocjonalnymi.

Kładziemy nacisk na rozumienie przeżyć i potrzeb dziecka oraz stwarzanie szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło.

Treści zaprezentowane podczas szkolenia przydadzą się zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

Uczestnicy poznają różne techniki pracy, które mogą zastosować w poradniach, ośrodkach terapeutycznych i innych instytucjach pomagających dzieciom, uwzględniając sytuację rodzinną dziecka.

Na szkoleniu będziemy aktywnie zajmować się odpowiedziami na poniższe pytania.

  • Co mogę zaproponować swojemu młodemu pacjentowi?

  • Jaka forma pracy jest adekwatna podczas początkowych sesji, a co mogę zaproponować kończąc terapię?

  • Jak dziecko może skorzystać z tego, co mu proponuję?

  • Kiedy i na ile pracować dyrektywnie?

  • Co to znaczy „podążać za dzieckiem”?

  • Co mogę zaoferować w miejscu, w którym pracuję?

W sprawach organizacyjnych skontaktuj się z Julią Amarowicz-Pietrasiewicz.