Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Terapia indywidualna to wspólna praca z psychoterapeutą. Jej celem jest określenie które przyczyny życiowych trudności leżą w nas samych a które – poza nami. Jest to potrzebne, aby rozpoznać, na co mamy wpływ, a na co tego wpływu nie mamy. Dzięki temu możemy lepiej funkcjonować w otaczającym nas świecie.

Nieświadomość – dlaczego warto ją poznawać?

W pracy terapeutycznej opieramy się na jednym z głównych założeń, że u podstaw aktualnych problemów leżą nieświadome przekonania i uczucia. Są to wspomnienia czy konflikty, które często wypieramy.
One wpływają na nasze życie i stają się hamulcem w rozwoju osobistym. Efekt jest taki, że popadamy w kłopoty, bo ciągle nieświadomie powtarzamy zachowania i odtwarzamy trudności w relacjach.

Dzieciństwo a aktualne życie

Jako terapeuci bazujemy na założeniu, że dzieciństwo i przeżywanie relacji z rodzicami ukształtowały naszą osobowość. Z tych doświadczeń wynika, jak odnosimy się do siebie i świata. Każdy z nas jest inny i ma swoją historię, dlatego w procesie terapii tworzy się unikatowa wzajemna relacja z terapeutą oparta na doświadczeniu emocjonalnym i dialogu.

Jaki jest wkład pacjenta w owocną terapię?

Kluczowa w terapii jest wewnętrzna motywacja. Jest to także ciekawość, by siebie poznać i zrozumieć przyczyny problemów. Jest to ważne, ponieważ terapeuta pracuje z osobą obecną w gabinecie. To uczucia i myśli tej osoby są najważniejszym przedmiotem pracy i zmiany.

Umów wizytę