Terapia grupowa

Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa – na czym bazuje?

Każdy z nas doświadcza bycia w grupie – tym pierwszym doświadczeniem jest zazwyczaj rodzina. Z czasem przynależymy do kolejnych grup: szkoły, pracy, przyjaciół. Te pierwotne doświadczenia często wpływają na to, jak funkcjonujemy i jak się zachowujemy w kolejnych relacjach z ludźmi. Terapia grupowa pomaga zrozumieć ten wpływ oraz zachowania, które „odtwarzamy” w grupie.

W czym pomaga terapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest procesem, w którym poznajemy siebie i innych. Dzięki niej odkrywamy sposoby, w jaki wiążemy się z ludźmi.

Doświadczenia zdobyte w kontaktach z uczestnikami grupy pomagają w uczeniu się nowych wzorców funkcjonowania w relacji. Sprzyjają też budowaniu więzi opartych na zaufaniu, autentyczności i spontaniczności.

W procesie grupowym:

  • nawiązujemy kontakt z innymi,
  • wymieniamy się myślami i uczuciami,
  • omawiamy przeżycia z przeszłości i z „tu i teraz”.

Dzięki temu tworzy się unikatowa sieć połączeń, która wynika reakcji uczestników grupy względem siebie. Otwartość oraz wymiana myśli stwarzają warunki do bycia zrozumianym, poczucia przynależności, a jednocześnie odrębności. Współpraca w grupie pomaga też połączyć poczucie własnej sprawczości z możliwością wsparcia płynącego od innych osób.

Umów wizytę